3ος ΣΥΛΛΟΓΟΣ

            ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ