Σεμινάριο με τον Grand Master Ky-Tu Dang

 Φωτογραφικό υλικό του Γιάννη Βασιλείου.