ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Φωτογραφικό υλικό του Γιάννη Βασιλείου.