Διασυλλογικό Χαϊδάρι 8/6/2014

Samurai (1)

Κόκκινος Θώρακας

Samurai (3)

Κόκκινος Θώρακας

Samurai (2)

Κόκκινος Θώρακας

Samurai (4)

Κόκκινος Θώρακας

Oyamamitsu

Κόκκινος Θώρακας