Το Taekwondo βοηθά τους ανθρώπους για να απολαύσουν την  ζωή, επειδή το σώμα και το μυαλό μπορούν να ισορροπηθούν και να βελτιωθούν. Ο πυρήνας της ενότητας είναι ο ίδιος με την προσωπικότητα. Το μυαλό και η προσωπικότητά κάποιου βελτιώνονται, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα άσκηση ολόκληρου του σώματος.
Με άλλα λόγια, κάποιος θα μπορούσε να ενισχύσει το μυαλό και το σώμα του μέσω της συνεχής εξάσκησης και να έχει σωστή κρίση και  εμπιστοσύνη, βασισμένη στην σιδερένια του θέληση και υγεία.  Κατ' αυτό τον τρόπο, η φιλοσοφία του  Taekwondo είναι η πρακτική της αρετής. Επομένως,  το πνεύμα των πολεμικών τεχνών, μπορεί να προάγει  την οικοδόμηση του ηθικού χαρακτήρα και να διαμορφώσει μια ακέραιη προσωπικότητα.

Η φιλοσοφία του Taekwondo 

Αρχικά στο Taekwondo αλλά και σε όλες τις πολεμικές τέχνες ριζοβολούν το πνεύμα της ευγένειας, της σεμνότητας και της αρμονίας.
Ο αθλητής πρέπει να φερθεί με επιείκεια και αξιοπρέπεια, και να έχει τον πλήρη σεβασμό όσον αφορά την  συμπεριφορά του πρός τον αντίπαλο. Η ευγένεια μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου πρέπει να βασιστεί στο σεβασμό, την υπακοή και την εμπιστοσύνη.
Η ευγένεια μεταξύ του πρεσβυτέρου, του νεώτερου και των συναθλητών πρέπει να βασιστεί επίσης στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.
 

Το πνεύμα της ευγένειας 

Το Taekwondo είναι κορεατική παραδοσιακή πολεμική τέχνη που διατηρεί το φιλοσοφικό διανοητικό κόσμο ως τέχνη και τεχνική. Υπάρχει όχι μόνο δύναμη και τεχνική, αλλά και ευγένεια που ενισχύεται η ακεραιότητα του χαρακτήρα με στόχο την τελειότητα. Προωθεί τις διανοητικές ιδιότητες ως εργαλείο της φιλοσοφίας για τη ζωή, όπως η συγκέντρωση ο αυτοέλεγχος και η ανδρεία. Ισορροπώντας σώμα και μυαλό χάρη στην εξάσκηση τεχνικής, ποδιών και χεριών, βοηθά τους αθλητές του να απολαμβάνουν τη ζωή. Καθιστά το σώμα υγιές, το μυαλό με σωστή κρίση και τον χαρακτήρα με σιδερένια θέληση. Έχει μεγάλη επιρροή με την ηθική στην νεολαία ενάντια στα ναρκωτικά, το κάπνισμα και τον αλκοολισμό.

 

Το πνεύμα του Taekwondo