1/1

Γιώργος Μαυρίκος

5 DAN

3 DAN KUKKIWON

1/1

Χριστίνα Μαυρίκου

5 DAN

3 DAN KUKKIWON